Föreningens styrelse verksamhetsåret 2020

Styrelsen, liksom resterande föreningsmedlemmar, representerar olika perspektiv, yrkeserfarenheter, åldersgrupper och intressen men med en sak gemensamt: passionen för livskunskap!

 

Mona Lodén, ordf  - inredningsarkitekt och konstnär. Utbildad på Konstfackskolan (Högre Konstindustriella Skolan 1955. Huvudredaktör för böckerna Det stora uppvaknandet - en antologi om oss och vår jord och Den helande länken i barns och ungdomars uppväxt. Initiativtagare till och ordförande i REQ - Riksföreningen EQ för Socialt och Emotionellt Lärande 2004-2016. Från och med 2018 ordförande i Forum Livskunskap för Socialt och Emotionellt Lärande. Har barn, barnbarn och barnbarns barn.
lodenmona@gmail.com


Camilla Carlberg
– fil.kand. med psykologi som huvudämne, grundade Småbarnspedagogutbildningen 1997 och är medförfattare till De yngsta barnens egen läroplan 2020.
camilla.camillacarlberg42@gmail.com | 08-730 34 40


Lotta Karlsson Domonkos, sekr master i besluts- och riskanalys, IT-konsult och egenföretagare med utbildningstjänster inom agilt, tech och personlig utveckling. Har barn i förskole-och skolåldern.
lottaannawanda@gmail.com


C
laes Nordén, kassör  - civilingenjör med 25 år i industri och näringsliv, därefter vd för Stiftelsen Ekskäret och medverkande vid starten av ungdomsföreningen Protus. Sedan 2017 egen företagare med tjänster för sociala entreprenörer.
claes@purpose-engineering.se | 076-555 56 73


Stig Zandrén
, v ordf - civilingenjör (1972), därefter verksam som konsult med logistik och som handledare med team- och ledarutveckling, numera taxiförare och författare till två böcker, Ledning sökes (2012) och Beyond Self (2017).
stig.zandren@specialistmentor.eu | ‭070-635 33 53