Seminarier


Vart är Livskunskapen på väg?

Webbinarium

TISDAG 27 APRIL  kl 15 - 18

 

Med detta webbinarium vill vi fånga upp de senaste 25 årens tillämpning av och debatt om livskunskap och spana in i framtiden. Hur kan och vill vi som individer och förening vara med och påverka? En omställning i samhället tycks vara på gång mot mer av livslångt lärande, där socialt och emotionellt lärande ges stor vikt. Vilken slags pedagogik kan stödja både barns och vuxnas utveckling i skolan?

Utifrån de erfarenheter och den kunskapsbas som Forum Livskunskap har samlat genom åren, tror vi att webbinariet blir både intressant och relevant för dig som på något sätt har funderat över lärande för livet och för livskunskap.

Vi inleder webbinariet med några olika perspektiv presenterade av oss i styrelsen och öppnar sedan för samtal i mindre grupper. Vi hoppas landa i några givande insikter om livskunskapens framtid såväl som föreningens roll i den.

 

Skiss på program – ca 3 tim:

15 min       Välkommen och inledning             
         
1 tim   Några olika perspektiv på livskunskapsfrågan   FL-SEL:s styrelse
    • Begreppet livskunskap   Claes Nordén
    • Hur lär man sig livskunskap under livet?   Lotta Karlsson Domonkos
    • Behov av livskunskap – idag och i framtiden   Stig Zandrén
    • Kunskapssyn och lärarroll i olika pedagogiska inriktningar   Camilla Carlberg
    • IQ och EQ med exempel från skolan   Mona Lodén
         
15 min   Paus    
         
45 min   Samtal i parallella grupper    
    1. Claes    
    2. Lotta    
    3. Stig    
    4. Camilla    
    5. Mona    
         
45 min   Sammanfattning och samtal i hela gruppen    
    Rapporter från grupperna    
    Vad kan föreningen FL-SEL göra?    

Pris: Kostnadsfritt

Anmälan: Maila till info@forumlivskunskap.se senast 23 april. När vi fått din anmälan återkommer vi med information om uppkoppling m.m.