Information och opinionsarbete


Skolverkets direktiv är idag, efter flera år av utvärderingar och debatt om livskunskap i skolan, helt enkelt att "värdegrundsarbetet i skolan ska ske överallt och alltid" men utan några närmare idéer om hur det ska gå till. I föreningen startade vi därför ett arbete 2018 med att se hur vi kan hjälpa till att koppla ihop kompetens inom förändringsarbetare i exempelvis organisations-, forsknings- och företagsvärlden med politiker och skolvärlden. Som ett första led i att uppmärksamma politikerna på detta har föreningen publicerat ett upprop för införande av Socialt och Emotionellt Lärande (SEL) i alla svenska skolor. Uppropet hade fram till 31 december 2019 undertecknats av 37 personer.


I mars 2019 skickade styrelserna för FL-SEL och föreningen Neuroforum i Göteborg ett gemensamt brev till utbildningsminister Anna Ekström ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans med förslag till ett pilotprojekt och till att ett nytt ämne för socialt och emotionellt lärande införs på alla nivåer från förskola till universitet för förmedling av kunskaper som är väl underbyggda av den moderna hjärnforskningen. Utbildnings- departementet har svarat med brev till FL-SEL i juni och november 2019, på vilka föreningen har replikerat. Dialogen fortsätter.


Sedan våren 2019 har föreningen haft en dialog med en ledamot i Riksdagens Utbildningsutskott, Annika Hirvonen Falk (mp) och ett möte med henne den 3 oktober 2019. Mötet följdes från föreningens sida upp med förslag till kontakter inför Utbildningsutskottets planerade studieresa till Finland samt med förslag till ett seminarium under 2020 med Utbildningsutskottet om skolans värdegrundsarbete.

Under 2018-19 har föreningens ’nätverksmagasin’ Livskunskap och värderingar tryckts upp och skickats till alla ledamöter i Riksdagens Utbildningsutskott, till Utbildningsdepartementet samt till riksdagspartiernas partiledare och språkrör.

 

 


 

 

Upprop

Kan vi hjälpa till att förverkliga skolans mål om livskunskap och värdegrund?

Vid årsmötet 2018 uppdrogs åt styrelsen att bland annat fasta på att Skolverket, efter flera år av utvärderingar och debatt om livskunskap i skolan, givit direktivet att "värdegrundsarbetet i skolan ska ske överallt och alltid" men utan några närmare idéer om hur det ska gå till. I föreningen startade vi därför ett arbete med att se hur vi kan hjälpa till att koppla ihop kompetens inom förändringsarbetare i exempelvis organisations-, forsknings- och företagsvärlden med politiker och skolvärlden.

Som ett första led i att uppmärksamma politikerna på detta har föreningen publicerat ett upprop för införande av Socialt och Emotionellt Lärande (SEL) i alla svenska skolor.

 

 

UPPROP för införande av Socialt och Emotionellt Lärande (SEL) i alla svenska skolor


FORUM LIVSKUNSKAP för Socialt och Emotionellt lärande
(FL-SEL) är en ideell förening med ett nätverk av personer, många av oss engagerade för och i den svenska skolan.


                       VI VILL att Socialt och Emotionellt Lärande införs i alla svenska skolor


Emotionell hälsa definieras enligt WHO som förmågan att uppleva och uttrycka känslor som rädsla, glädje, sorg och vrede. Emotionell eller ‘affektiv’ hälsa innefattar här även förmågan att hantera stress, spänningar, depression och ångest.

VARFÖR behöver vi arbeta med Social och Emotionell Utveckling?

Ungas moraliska utveckling har varit skolans främsta uppgift i flera århundraden. Denna uppgift, som också innehåller vad vi idag kallar att stärka elevernas sociala och emotionella kompetens, har under de senaste decennierna kommit i skymundan.

Med alltmer kunskap om hjärnans utveckling finns det nu ett tydligt neurologiskt och naturvetenskapligt stöd för nyttan av att arbeta med social och emotionell utveckling i skolan, vilket bland annat följande exempel visar.

En svensk studie av Erik Lindqvist och Roine Westman visade att bättre icke-kognitiva färdigheter bland unga minskade risken för arbetslöshet I vuxenlivet. (The Labor Market Returns to Cogntive and Noncognitive Ability: Evidence from the Swedish Enlistment, 2009).

Carl-Gerhard Gottfries, professor em i psykiatri, och civilingenjör Sven-Olof Olsson hävdar i boken Emotik (2017) att
•    70% av kommunikationen mellan människor sker med det emotionella språket
•    mobbning måste betecknas som ett symptom på misslyckat emotionellt lärande
•    brister i emotionell förmåga hämmar det intellektuella lärandet

I boken Kunskapssynen och pedagogiken (2017) hävdar Martin Ingvar, professor i integrativ medicin vid Karolinska Institutet, att synen på lärande i den svenska skolan står i stark kontrast till vad som är känt om hur hjärnan fungerar.


DÄRFÖR vill vi som undertecknar detta upprop skapa opinion och få upp frågan om social och emotionell utveckling på den politiska agendan.

 

September 2018

 

 

Christina Adrian

Socionom

Täby kommun

 

Birgitta Almert

f d rektor Ellagårdsskolan

Täby

 

Kajsa Björnson

Preventionssamordnare

Stockholm stad

 

Ingrid Bolmgren

Folkhälsovetare

Stockholm

 

Sven Bremberg

Docent, folkhälsovetare

Karolinska Institutet

 

Camilla Carlberg

Småbarnspedagog

Solna

 

Bo Dahlin

Professor pedagogik

Karlstads universitet

 

Birgitta Ekmark

f d rektor Ellagårdsskolan

Stallarholmen

 

Lil Froby

Preventionssamordnare

Täby kommun

 

Agneta Görres

Kurator

Täby kommun

 

Carl-Gerhard Gottfries

Professor em psykiatri

Göteborgs universitet

 

Anita Grünbaum

Dramapedagog, författare

Nätverket Lära för Fred

 

Lena Hammarbäck

Leg psykolog, utbildare

Åkersberga

 

Kerstin Haraldsdotter

Utbildare, rådgivare

Färentuna

 

Ingrid Inglander

Lärare, fredsarbetare

Nätverket Lära för Fred

 

Jens Jerndal

Professor em, författare

Lund

 

Ninna Kallin

Sjuksköterska, healer

Levnadsglad, Englagård

 

Birgitta Kimber

Med Dr

Umeå Universitet

 

Lena Locklund

Naprapat, samtalsterapeut

HumaNova

 

Mona Lodén

Inredningsarkitekt, författare

Stockholm

 

Maria Melin-Blomqvist

Lärare, författare

Ronneby

 

Claes Nordén

Civilingenjör, social entreprenör

Stockholm

 

Harald Nordlund

F.d. riksdagsledamot och kommunalråd

Uppsala

 

Liza-Maria Norlin

Politiker

Kristdemokraterna (KD)

 

Catharina Olsén

Utbildare, coach

Åkersberga

 

Ulla Premmert

Kulturarbetare, författare

Höör

 

Birger Söderqvist

Företagare

Stockholm

 

Bengt Sundbaum

Lärare, folkhälsovetare

Åkersberga

 

Leif Sundsvik

Samhällsentreprenör

Stallarholmen

 

Yvonne Terjestam

Docent, forskningsledare

Linnéuniversitetet

 

Bertil Thomas

Docent vid Chalmers

Neuroforum, Göteborg

 

Karin Utas Carlsson

Läkare, lärare, författare

Jonstorp

 

Anna William-Olsson

Preventionssamordnare

Stockholm stad

 

Stig Zandrén

Civilingenjör, författare

Perstorp

 

Lisbeth Zeiloth

Lärare

Täby kommun

 

Vill du skriva under uppropet så maila oss på info@forumlivskunskap.se.