Övriga arenor

Många associerar "livskunskap" främst med skolan. Men idag lever vi en värld där lärande är naturligt och nödvändigt i många fler sammanhang. Det gäller också livskunskap. 

 

Livskunskapsläger

Stiftelsen Ekskäret har varje sommar sedan 2010 haft livskunskapsläger för unga på stiftelsens ö i Stockholms skärgård. Sammanlagt har hittills cirka 800 ungdomar deltagit i lägerverksamheten. Lägerverksamheten planeras och genomförs av stiftelsens partnerorganisation Protus. 

Livskunskap i arbetslivet

Alltfler företrädare för arbetslivet efterlyser en bredare kompetens hos unga än enbart ämnesrelaterade skolkunskaper. En rapport från Näringslivets forskningsinstitut, Ratio visar att företag prioriterar social kompetens framför rena ämneskunskaper då de rekryterar nya medarbetare. Och i en undersökning av Demoskop på uppdrag av Svenskt näringsliv och Lärarnas Riksförbund, refererad på DN debatt, konstateras att skolan inte tillräckligt lyckas förbereda eleverna för arbetslivet och att bristerna bland annat gäller social kompetens.