Forum Livskunskaps nätverksmagasin

Forum Livskunskaps nätverksmagasin - Livskunskap och värdegrund (fr o m nr 2/18 Livskunskap och värderingar) - utkommer 2 gånger per år och innehåller information aktuella rapporter, böcker och ämnen med bäring på livskunskap.  

Det senaste numret (1/2020) har vi givit temat Eleven i ett helhetsperspektiv. I det presenterar vi bland annat hur socialt och emotionellt lärande kan integreras i undervisning och lärarbildningar genom att utgå ifrån internationella metoder såsom Education 2000, Learning Compass 2030 och Center for Reaching and Teaching the Whole Child.

Vi fördjupar också tidgare nummers titt på Montessori-pedagogiken med artikeln Montessoripedagogik - en väg att lära känna sig själv och vi rapporterar om hur företaget SelfLeaders arbetar med självledarskap i skolan.

Slutligen hittar du i numret en sammanfattning av våra olika pågående dialoger med politiker och de motioner som för närvarande behandlas på ämnet livskunskap.

   

Senaste numret
1/2020

  Forum Livskunskaps Nätverksmagasin    

Läs/ladda ner 

 

 

Crowd Funding för att informera våra politiker

Publicerat 14 maj 2020

Ledamöterna i riksdagens utbildningsutskott, utbildningsministrar och riksdagspartiernas partiledare/språkrör har under 2018-19 fått personligt adresserade, tryckta nummer av Forum Livskunskaps nätverksmagasin. Vi upplever oss därigenom ha påverkat debatt och motioner i utbildningsutskottet. Nu vädjar vi till vårt nätverk om ett litet crowd funding-bidrag (gräsrotsfinansiering) för att finansiera tryck av 50 ex av vårt senaste nätverksmagasin för distribution av det senaste numret.

Totalt behöver vi ytterligare ca 1500 kr. Välkommen att bidra med t ex 50, 100 eller 200 kr till vårt bankgiro 509-8298

   

 

 

Hittills utgivna nummer:

Nätverksmagasin nr 1-2020

Nätverksmagasin nr 2-2019

Nätverksmagasin nr 1-2019

Nätverksmagasin nr 2-2018

Nätverksmagasin nr 1-2018

Nätverksmagasin nr 4-2017  

Nätverksmagasin nr 3-2017 

Nätverksmagasin nr 2-2017

Nätverksmagasin nr 1-2017

Nätverksmagasin nr 3-2016

Nätverksmagasin nr 2-2016

Nätverksmagasin nr 1-2016