Livskunskap på fritiden

Också vuxna som unga möter på fritiden kan ge sitt bidrag till livskunskap. Temakvällar med inbjudna gäster på fritidsgården, samtal i stallet kring kamratskap och mobbning. Diskussioner kring fair play, toppning av laget och elitsatsningar kan vara tema för en diskussionskväll i idrottslaget. För unga som växer upp i utsatta familjer och miljöer kan en stödjande vuxen utanför familjen vara räddningen - kanske lagets tränare, en fritidsledare eller en bibliotekarie. Den så kallade maskrosforskningen visar också att intressen och hobbies för utsatta ungdomar kan vara den faktor som håller dem borta från andra unga som börjat med kriminalitet och missbruk.