Livskunskap i förskola och skola

I förskolans och skolans styrdokument används begreppet värdegrund istället för livskunskap.

Under senare år har debatten i Sverige och flera andra länder fokuserat på mätbara kunskaper. Att kunskapsmässigt nå framgång i skolarbetet är en viktig skyddsfaktor mot droger, kriminalitet och psykisk ohälsa men barn och unga behöver också förmågor för att kunna navigera sina liv och samspela med andra på ett ändamålsenligt sätt. Inte minst tror vi att ett ökat utrymme för värdegrundsarbete eller livskunskap kan bidra till en fredligare värld.

Det finns ett starkt stöd i läroplanen för arbete med värdegrundsfrågorna men i verkligheten är det alltför ofta en ensidig fokusering på mätbara kunskaper. 


Generella eller program eller lokalt utformade?

Livskunskapsundervisning i både förskola och skola kan ske med hjälp av generellt utarbetade program eller av den enskilde läraren. Oberoende av om man bedriver värdegrundsarbetet efter ett program eller i egen regi går det inte att enbart isolera det till enstaka lektioner utan måste genomsyra hela verksamheten. Detta finns det forskningsstöd för.
 

Forum Livskunskaps böcker - en stor kunskapssamling om livskunskap, barn, unga och skola

I våra tre böcker Livskunskap på schemat, Livskunskap i skolan och Livskunskap för livskvalitet samt i boken Den helande länken i barns och ungomars uppväxt av föreningens ordförande Mona Lodén finns en lång rad berättelser om erfarenheterna av livskunskapsundervisning och träning i emotionell kompetens (EQ) av personer verksamma inom förskola och skola. Här nedan redogörs för innehållet i två av dessa böcker. 

Livskunskap i skolan
- röster från klassrum och samhälle

Inledning

1 • Yvonne Terjestam | Livskunskap i skolan?
2 • Valentin Sevéus | En skola för livskvalitet?

Varför livskunskap?
3 • Lars Lorinius | En hållbar livskompass
4 • Kajsa Björnson | Övning ger färdighet
5 • Petra Isaksson | Lärare för livet
6 • Karin Johansson | Vara människa i skolan

Vad vill eleverna?
7 • Sara Carlén | Sex lektioner livskunskap
8 • Sebastian Magnusson | Ett allt viktigare ämne
9 • Julia Lekardal | Allt förändrades en våldsam dag
10 • Henrik Hult, Michaela Johansson & Madeleine Svensson | Elever gillar livskunskap

Hur förändrar vi?
11 • Anna Bornstein | Drömma och förverkliga
12 • Birgitta Ekmark | När känslor tas på allvar
13 • Birgitta Kimber | Att lyckas
14 • Björn Gíslason & Lars Löwenborg | Kompetens för relationer

Hur kan vi undervisa?
15 • Kerstin Adolfsson, Annette Andersson, Mariann Henriksen & Roger Nilsson | Så gör vi på Vallhallaskolan
16 • Lillemor Stålbom | I förskolans värld
17 • Kerstin Ramqvist | Fritidspedagog då och nu | 126 18 • Ulrika Gigård | Ledare för livskunskap
19 • Petra Trygg | Lita på världen

Vad kan inrymmas?
20 • Carl-Johan Kleberg | Vår globala värdegrund
21 • Ulla Premmert & Ninna Kallin | I Emilias anda
22 • Linda Marklund | Samtal för förståelse
23 • Anna William-Olsson | Redan Troglodyterna

Hur förebyggs våld?
24 • Karin Utas Carlsson | Hantera konflikter
25 • Sören Sanz | Vår sårbara kropp
26 • Bo Dahlin | En skolskjutares självmordsbrev

Vad vill våra politiker?
27 • Harald Nordlund | Livskunskap för demokrati
28 • Liza-Maria Norlin | Som fler borde få del av

Vad bör debatteras?
29 • Bengt Sundbaum | Mer prat än verkstad
30 • Valentin Sevéus | En gemensam värdegrund

 

Den helande länken
- i barns och ungomars uppväxt

1 • Kerstin Haraldsdotter | Det fattas en väsentlig länk i skolans undervisning
2 • Birgitta Ekmark | EQ ur ett skolledarperspektiv
3 • Bodil Wennberg & Sofia Norberg | EQ-trappan

4 • Maria-Pia Gottberg | Känslor, tillstånd och tankens kraft
5 • Birgitta Qvarsell & Åsa Deullar | Barnets rättigheter och bästa med exemplet EQ ur eldsjälars och elevers perspektiv
6 • Monica Widstrand | En god relation - att arbeta med social och emotionell träning i praktiken

7 • Ulrika Gigård | SET ur ett skolledarperspektiv
8 • Lars-Eric Uneståhl | Livskompetens och livsfärdighetsträning
9 • Zarah Öberg | Friska, pigga och starka barn

10 • Anna Bornstein | Drömmen om det goda
11 • Yvonne Terjestam | Med stillhet på schemat

 

Beställningsinformation för böckerna finns på sidan Detta gör vi - Böcker.