Forskning

På denna avdelning redovisar vi ett axplock av aktuell forskning, debatter etcetera. Vi återger forskningsresultat av olika status - från myndighetsrapporter och avhandlingar till enskilda studier publicerade i vetenskapliga tidskrifter samt samt systematiska kunskapsöversikter. Finns det relevant forskning om livskunskap/life skills, som inte finns med här, tar vi gärna emot tips om kompletteringar!