Dialogdagar på Ekskäret

I maj 2012 samlades tjugotalet personer på stiftelsen Ekskärets ö i Stockholms skärgård för att under nästan fyra dagar diskutera livskunskap. Under dagarna varvades diskussionspass med olika former av upplevelsemoment som hämtat inspiration från de livskunskapsläger som äger rum för ungdomar varje sommar. Diskussionspassen handlade om meningen med livet, vad livskunskap är och hur man kan skaffa sig livskunskap samt vad Forum Livskunskap ska arbeta med framöver.

Våren 2014 genomfördes ytterligare dialogdagar på Ekskäret.