Böcker

Föreningen har med stöd av Stiftelsen Ekskäret gett ut tre böcker om livskunskap: Livskunskap på schemat. Om skolan, riksdagen och lusten att berätta, antologin Livskunskap i skolan. Röster från klassrum och samhälle samt antologin Livskunskap för livskvalitet. Fler perspektiv på en viktig samhällsfråga.

 

LIVSKUNSKAP PÅ SCHEMAT (2010) – 258 sidor Om skolan, riksdagen och lusten att berätta

I denna bok redovisar Valentin Sevéus resultatet av en sökning på ämnet livskunskap bland riksdagens motioner, propositioner etc. Det blir tydligt hur mångskiftande förväntningarna och synen på livskunskap är – en väg för etisk fostran, våldsförebyggande, arbetsro, jämställdhet och främjande av fysisk och mental ohälsa samt social och emotionell kompetens. Ett gemensamt argument är dock att livskunskap behövs för att konkretisera och förankra skolans värdegrundsarbete.

Författare: Valentin Sevéus

Information/beställning:
https://shop.books-on-demand.com/samhalle-politik-debatt/livskunskap-pa-schemat/

 

LIVSKUNSKAP I SKOLAN (2011) – 259 sidor Röster från klassrum och samhälle (30 kapitel) - Antologi

Ett stort antal skribenter försöker i varsina kapitel belysa frågor som hur ska skolan arbeta med livskunskap, vad vill eleverna, hur kan vi undervisa om livskunskap och hur förebyggs våld?
Se innehållsförteckning på sidan "Livskunskap i förskola och skola

Redaktörer: Valentin Sevéus & Yvonne Terjestam

Information/beställning:
https://shop.books-on-demand.com/psykologi-pedagogik/livskunskap-i-skolan-roster-fran-klassrum-och-samhalle/

 

LIVSKUNSKAP FÖR LIVSKVALITET (2013) – 350 sidor

Fler perspektiv på en viktig samhällsfråga (30 kapitel) - Antologi: 

I denna tredje bok om livskunskap medverkar företrädare för folkhälsoarbete, praktisk filosofi, lrare, posykologer, medlare och ungdomsledare samt mobbnings- och våldsförebyggare. De pläderar för en systematisk satsning på livskunskap i skola och samhälle för att stärka barns, ungdomars och vuxnas livskvalitet.

Redaktörer: Karin Utas Carlsson, Claes Nordén & Valentin Sevéus

Information/beställning:
https://shop.books-on-demand.com/psykologi-pedagogik/livskunskap-for-livskvalitet/

 

Alternativ beställningsväg dessa böcker:
Nomen förlag - books-on-demand
Telefon 0498-213360 
Beställningar: order@books-on-demand.com

 

Av föreningens ordförande Mona Lodén:

 

DEN HELANDE LÄNKEN (2010) - 189 sidor

- i barns och ungomars uppväxt (11 kapitel) - Antologi:

 

I denna bok finns en lång rad berättelser om erfarenheter av arbete med livskunskap och träning i emotionell kompetens (EQ).
Se innehållsförteckning på sidan "Livskunskap i förskola och skola

Redaktör: Mona Lodén

Information/beställning:
https://www.studentlitteratur.se/#9789197777131/Den+helande+länken