Forum Livskunskap Bakgrund/Historia

Fröet till vår förening såddes 2010 när Valentin Séveus på eget förlag gav ut boken Livskunskap på schemat. Valentin, som också har ett engagemang för fredsfrågor, resonerade att ett skolämne som livskunskap borde kunna bidra till att öka samförstånd och ett vänligt sinnelag i samhället. Strax därpå inledde han arbetet med en andra bok, en antologi, där ett trettiotal lärare och andra personer berättar om sina erfarenheter av livskunskapsundervisning. Boken hette Livskunskap i skolan.

Livskunskap såsom skolämne hade då under något årtionde växt fram i Sverige drivet av entusiasm och frivillighet bland lärare och skolledare. Dessa författare och flera andra som intresserat sig för livskunskap samlades 2012 på den symboliskt passande dagen Alla Hjärtans Dag (som bekant även kallad ”Valentine”…) för att lansera boken. Frågan om livskunskap i skolan var just då ganska het och väckte både nyfikenhet och kritik. Omkring 40 personer besökte mötet.

Till detta möte myntade vi namnet Forum Livskunskap. Med en växande insikt om att ”livskunskap” kan ta sig många former och kräver sin konst att förmedla beskrev vi oss som ”ett nätverk av personer som privat eller som representant för en verksamhet vill utveckla idén om vad Livskunskap kan vara och hur det kan förmedlas, i skolan och utanför”. I olika grupperingar började vi genomföra besök hos politiker, en uppsatstävling, en tredje antologi, ”dialogdagar” och annat. På en Facebook-sida dokumenterades aktiviteter och dokument. Allt med syftet att framhålla livskunskap som något viktigt att lära sig mer om, både individuellt och samhälleligt.

När den tredje boken lanserades på Alla Hjärtans Dag 2013 ansåg många av oss i nätverket att verksamheten skulle ha bättre förutsättningar att fortsätta utvecklas i form av en ideell förening och den 19 mars 2013 hölls så det konstituerande mötet. 

Under 2017 gick Forum Livskunskap ihop med föreningen REQ vilken med fokus på emotionell kompetens under många år drivit liknande frågor som Forum Livskunskap. Föreningens namn fick då tillägget Forum Livskunskap - för socialt och emotionellt lärande.