Alla hjärtans dag med oss

Under åren 2012 till 2017 bjöd föreningen på Alla hjärtans dag den 14 februari in medlemmar och sympatisörer till samtal kring ett tema.

Under senare år denna tradition fått ge vika för arbete med andra initiativ men kan kanske få liv igen, vem vet? Vi medlemmar bestämmer.

De tidigare åren hade Alla Hjärtans Dag med Forum Livskunskap fokus på bland annat releaser av de böcker som Forumet publicerat. År 2014 bjöds en representant för Skolverket in till en diskussionseftermiddag kring skolans värdegrundsarbete och 2015 handlade 14 februariträffen om en forskningsrapport från Stockholms universitet i form av antologin Hyfs, hälsa och gemensamma värden. 2016 var vi i Norrtälje och tog del av värdegrundsarbetet i kommunen och 2017 diskuterade vi s.k. hemmasittare på Folkkulturcentrum.