Nätverksmagasin

Forum Livskunskaps nätverksmagasin utkommer 2 gånger per år och innehåller information aktuella rapporter, böcker och ämnen med bäring på livskunskap. Som prenumerant får du nätverksmagasinet direkt till din mailbox. Du kan alltid också ladda ner dem här på vår webbplats.

Det senaste numret (1/2020) har vi givit temat Eleven i ett helhetsperspektiv. I det presenterar vi bland annat hur socialt och emotionellt lärande kan integreras i undervisning och lärarbildningar genom att utgå ifrån internationella metoder såsom Education 2000, Learning Compass 2030 och Center for Reaching and Teaching the Whole Child.

Läs/ladda ner senaste numret
Tidigare nummer

   
  Forum Livskunskaps Nätverksmagasin    

 

 

Crowd Funding för att informera våra politiker

Publicerat 14 maj 2020

Ledamöterna i riksdagens utbildningsutskott, utbildningsministrar och riksdagspartiernas partiledare/språkrör har under 2018-19 fått personligt adresserade, tryckta nummer av Forum Livskunskaps nätverksmagasin. Vi upplever oss därigenom ha påverkat debatt och motioner i utbildningsutskottet. Nu vädjar vi till vårt nätverk om ett litet crowd funding-bidrag (gräsrotsfinansiering) för att finansiera tryck av 50 ex av vårt senaste nätverksmagasin för distribution av det senaste numret.

Totalt behöver vi ytterligare ca 1500 kr. Välkommen att bidra med t ex 50, 100 eller 200 kr till vårt bankgiro 509-8298

   

  


 

Upprop

 

om införande av socialt och emotionellt
lärandei alla svenska skolor

Vi fortsätter vårt upprop för att socialt och
emotionellt lärande införs i alla svenska skolor.

Läs mer om uppropet här.   

 


 

Varför livskunskap?

På mindre än ett sekel har människors levnadsförhållanden ändrats radikalt. Vårt ökade välstånd, globaliseringen, den fria tillgången till kunskap och kontakter världen över via Internet har skapat oanade möjligheter för många fler att själva välja livsstil, utbildning, yrke, bostadsort och framtid. Via medierna får vi också in våld, terrorism och krig i våra vardagsrum. Allt detta bidrar till en alltmer komplex bild av den värld vi lever i.

För att må bra behöver vi kunskaper och kompetenser för att förstå och hantera det som sker omkring oss. De ämneskunskaper skolan ger är en viktig förutsättning för att att förstå och hantera det som händer i livet men det räcker inte. Vi behöver också en mer övergripande kompetens för att hantera våra liv – en livskompetens.

Föreningen Forum Livskunskap - för socialt och emotionellt lärande, vill vara en pådrivande kraft för att såväl unga som äldre ska få en gedigen livskompetens som en grund för ett bra liv och ett fredligare och mer empatiskt samhälle.