Webbinarium

Vart är Livskunskapen på väg?

Denna fråga vill vi diskutera med er alla på vårt kommande webbinarium den 27 april kl 15-18. En omställning i samhället tycks vara på gång mot mer av livslångt lärande, där socialt och emotionellt lärande ges stor vikt. Hur fångar vi upp det i vårt arbete för och med livskunskap?

 

 

 


 

Nätverksmagasin

Forum Livskunskaps nätverksmagasin utkommer 2 gånger per år och innehåller information aktuella rapporter, böcker och ämnen med bäring på livskunskap. Som prenumerant får du nätverksmagasinet direkt till din mailbox. Du kan alltid också ladda ner dem här på vår webbplats.

Det senaste numret (2/2020) ägnar vi åt referat från vår webinarieserie Socialt och emotionellt lärande i framtidens skola som gick under hösten. Webinarieföreläsarna ger där också ytterligare perspektiv och lästips.

Vi presenterar också i korthet OECD Learning Compass 2030, ett av de ramverk vi vill peka på som skulle kunna hjälpa till att ge livskunskap en tyligare form i svensk skola och förskola.

Läs/ladda ner senaste numret
Tidigare nummer

   
  Forum Livskunskaps Nätverksmagasin    

 

  


 

Upprop

 

om införande av socialt och emotionellt
lärandei alla svenska skolor

Vi fortsätter vårt upprop för att socialt och
emotionellt lärande införs i alla svenska skolor.

Läs mer om uppropet här.   

 


 

Varför livskunskap?

På mindre än ett sekel har människors levnadsförhållanden ändrats radikalt. Vårt ökade välstånd, globaliseringen, den fria tillgången till kunskap och kontakter världen över via Internet har skapat oanade möjligheter för många fler att själva välja livsstil, utbildning, yrke, bostadsort och framtid. Via medierna får vi också in våld, terrorism och krig i våra vardagsrum. Allt detta bidrar till en alltmer komplex bild av den värld vi lever i.

För att må bra behöver vi kunskaper och kompetenser för att förstå och hantera det som sker omkring oss. De ämneskunskaper skolan ger är en viktig förutsättning för att att förstå och hantera det som händer i livet men det räcker inte. Vi behöver också en mer övergripande kompetens för att hantera våra liv – en livskompetens.

Föreningen Forum Livskunskap - för socialt och emotionellt lärande, vill vara en pådrivande kraft för att såväl unga som äldre ska få en gedigen livskompetens som en grund för ett bra liv och ett fredligare och mer empatiskt samhälle.