Föreningens styrelse verksamhetsåret 2018

Styrelsen, liksom resterande föreningsmedlemmar, representerar en mängd olika perspektiv, yrkeserfarenheter, åldersgrupper och intressen men med en sak gemensamt: passionen för livskunskap!

 

Mona Lodén, ordf mona.loden@comhem.se 

Camilla Carlberg camilla.carlberg@comhem.se

Claes Nordén, kassör claes.norden@comhem.se  

Stig Zandrén stig.zandren@specialistmentor.eu

Bengt Sundbaum bengt@sundbaum.com