Föreningens styrelse verksamhetsåret 2018

Styrelsen, liksom resterande föreningsmedlemmar, representerar en mängd olika perspektiv, yrkeserfarenheter, åldersgrupper och intressen men med en sak gemensamt: passionen för livskunskap!

 

Mona Lodén, ordf  - inredningsarkitekt och konstnär. Utbildad på Konstfackskolan (Högre Konstindustriella Skolan 1955. Huvudredaktör för böckerna Det stora uppvaknandet - en antologi om oss och vår jord och Den helande länken i barns och ungdomars uppväxt. Initiativtagare till och ordförande i REQ - Riksföreningen EQ för Socialt och Emotionellt Lärande 2004-2016. Från och med 2018 ordförande i Forum Livskunskap för Socialt och Emotionellt Lärande. Har barn, barnbarn och barnbarns barn.
mona.loden@comhem.se


Camilla Carlberg
– fil.kand. med psykologi som huvudämne, grundade Småbarnspedagogutbildningen 1997 och är medförfattare till Småbarnens egen läroplan 2013.
camilla.carlberg@comhem.se | 08-730 34 40


Claes Nordén
, kassör  - civilingenjör med 25 år i industri och näringsliv, därefter vd för Stiftelsen Ekskäret och medverkande vid starten av ungdomsföreningen Protus. Sedan två år egen företagare med tjänster för sociala entreprenörer.
claes@purpose-engineering.se | 076-555 56 73


Stig Zandrén
 - civilingenjör (1972), därefter verksam som konsult med logistik och som handledare med team- och ledarutveckling, numera taxiförare och författare till två böcker, Ledning sökes (2012) och Beyond Self (2017).
stig.zandren@specialistmentor.eu | ‭070-635 33 53

Bengt Sundbaum - ämneslärare med master i folkhälsovetenskap vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. 20 års arbetserfarenhet som ämneslärare och därefter 15 år på Statens folkhälsoinstitut. Utredare och skribent och under åren 2005-2007 projektledare för  regeringsuppdraget "Skolan förebygger".