På gång

Här presenteras kommande aktiviteter. Vill du delta aktivt i planering och genomförande är du välkommen att kontakta någon i styrelsen

----------------------------------------------------

 

2018: Kan vi hjälpa till att förverkliga skolans mål om livskunskap och värdegrund?

Vid årsmötet 2018 uppdrogs åt styrelsen att utarbeta verksamheten för 2018 och styrelsen tog då bland annat fasta på att Skolverket, efter flera år av utvärderingar och debatt om livskunskap i skolan, till slut nu ger direktivet att värdegrundsarbetet ska ske "överallt och alltid". I föreningen startar vi nu ett arbete med att se hur vi kan hjälpa till att koppla ihop kompetens inom förändringsarbetare i exempelvis organisations- och företagvärlden med politiker och skolvärlden.

Har du idéer? Hör av dig till oss!