Övriga arenor

 

Livskunskapsläger

Stiftelsen Ekskäret genomför varje sommar livskunskapsläger för unga på stiftelsens ö i Stockholms skärgård. Sammanlagt har hittills cirka 600 ungdomar deltagit i lägerverksamheten till och med sommaren 2015 som blir det sjunde året med lägerverksamhet. Lägerverksamheten planeras och genomförs av stiftelsens partnerorganisation Protus.

 

Livskunskap i arbetslivet

Alltfler företrädare för arbetslivet efterlyser en bredare kompetens hos unga än enbart ämnesrelaterade skolkunskaper. En rapport från Näringslivets forskningsinstitut, Ratio (http://ratio.se/app/uploads/2014/11/rapport-4.pdf ) visar att företag prioriterar social kompetens framför rena ämneskunskaper då de rekryterar nya medarbetare. I en undersökning av Demoskop på uppdrag av Svenskt näringsliv och Lärarnas Riksförbund konstateras att skolan inte tillräckligt lyckas förbereda eleverna för arbetslivet och att bristerna bland annat gäller social kompetens (Länk DN debatt http://www.dn.se/debatt/ungdomar-maste-bli-battre-forberedda-for-yrkeslivet  )