Forum Livskunskaps nätverksmagasin

Forum Livskunskaps nätverksmagasin - Livskunskap och värdegrund (fr o m nr 2/18 Livskunskap och värderingar) - utkommer 3-4 gånger per år och innehåller information aktuella rapporter, böcker och ämnen med bäring på livskunskap. Om du är medlem i föreningen Forum Livskunskap får du fyra nummer av nätverksmagasinet direkt till din mailbox (sätt in 200kr på föreningens bankgiro 509-8298. Ange namn, e-post och tfn eller maila uppgifterna separat). Du kan alltid också ladda ner dem här på vår webbplats.

Senaste numret (1/2019) fokuserar på den senaste neurovetenskapliga forskningen och hur den appliceras i skolan och förskolan. Vi berättar hur flera skolor i Halmstad arbetar "hjärnsmart" i samarbete med Neurofourm i Göteborg. Vi skildrar också hur OECD undersöker elevers sociala och emotionella förmåga. I numret publicerar vi också återigen vårt upprop för att socialt och emotionellt lärande införs i alla svenska skolor.

  

Utgivna nummer:

Livskunskap och värderingar nr 1-2019

Livskunskap och värderingar nr 2-2018

Livskunskap och värdegrund nr 1-2018

Livskunskap och värdegrund nr 4-2017  

Livskunskap och värdegrund nr 3-2017 

Livskunskap och värdegrund nr 2-2017

Livskunskap och värdegrund nr 1-2017

Livskunskap och värdegrund nr 3-2016

Livskunskap och värdegrund nr 2-2016

Livskunskap och värdegrund nr 1-2016