Forum Livskunskaps nätverksmagasin

Forum Livskunskaps nätverksmagasin - Livskunskap och värdegrund - utkommer 3-4 gånger per år och innehåller information aktuella rapporter, böcker och ämnen med bäring på livskunskap. Om du är medlem i föreningen Forum Livskunskap får du fyra nummer av nätverksmagasinet direkt till din mailbox (sätt in 200kr på föreningens bankgiro 509-8298. Ange namn, e-post och tfn eller maila uppgifterna separat). Du kan alltid också ladda ner dem här på vår webbplats.

Senaste numret (1/2018) innehåller handlar bland annat om skolans ledarskap, John Steinbergs syn på värderingsövningar och beteendeförändring samt en studie som visar att skolböckerna förmedlar en syn på hälsa som en fråga om moral.

  

Länk till Livskunskap och värdegrund:

Livskunskap och värdegrund nr 1-2018

Livskunskap och värdegrund nr 4-2017  

Livskunskap och värdegrund nr 3-2017 

Livskunskap och värdegrund nr 2-2017

Livskunskap och värdegrund nr 1-2017

Livskunskap och värdegrund nr 3-2016

Livskunskap och värdegrund nr 2-2016

Livskunskap och värdegrund nr 1-2016