Kontaktuppgifter och medlemskap

 

Kontakt

Vill du kontakta oss så är du välkommen att göra det via föreningens e-mail:
info@forumlivskunskap.se

Nätverk

Du är också välkommen att ingå i vårt nätverk och bland att få vårt nätverksmagasin skickat till dig. Vi behöver i så fall ditt godkännande att registrera ditt namn och kontaktuppgifter. Skicka oss ett mail på info@forumlivskunskap.se så får du mer information och en registreringslänk.

Medlemskap

Vill du dessutom medverka aktivt i föreningen genom att bli medlem gör du det genom att betala in 200 kr på föreningens bankgiro 509-8298. Glöm ej att ange namn, e-postadress och gärna tfn.