Upprop

om införande av socialt och emotionellt lärande

i alla svenska skolor

 

Vi fortsätter vårt upprop för att socialt och
emotionellt lärande införs i alla svenska skolor.

Läs mer om uppropet här.   

 


 

 

Forum Livskunskaps nätverksmagasin

Forum Livskunskaps nätverksmagasin utkommer 3-4 gånger per år och innehåller information aktuella rapporter, böcker och ämnen med bäring på livskunskap. Som prenumerant får du fyra nummer av nätverksmagasinet direkt till din mailbox. Du kan alltid också ladda ner dem här på vår webbplats.

I senaste numret (2/2019) lyfter vi fram att förskolan har en viktig roll att spela när det gäller socialt och emotionellt lärande. Numret ägnar också plats åt Montessoripedagogiken. Slutligen fortsätter vi vårt upprop för att från politiskt håll få ett initiativ från de styrande som tydligare uttrycker socialt och emotionellt lärande i skola och förskola. 

Prenumerera eller ladda ner på sidan Detta gör vi - Nätverksmagasin

   

  


 

Varför livskunskap?

På mindre än ett sekel har människors levnadsförhållanden ändrats radikalt. Vårt ökade välstånd, globaliseringen, den fria tillgången till kunskap och kontakter världen över via Internet har skapat oanade möjligheter för många fler att själva välja livsstil, utbildning, yrke, bostadsort och framtid. Via medierna får vi också in våld, terrorism och krig i våra vardagsrum. Allt detta bidrar till en alltmer komplex bild av den värld vi lever i.

För att må bra behöver vi kunskaper och kompetenser för att förstå och hantera det som sker omkring oss. De ämneskunskaper skolan ger är en viktig förutsättning för att att förstå och hantera det som händer i livet men det räcker inte. Vi behöver också en mer övergripande kompetens för att hantera våra liv – en livskompetens.

Föreningen Forum Livskunskap - för socialt och emotionellt lärande, vill vara en pådrivande kraft för att såväl unga som äldre ska få en gedigen livskompetens som en grund för ett bra liv och ett fredligare och mer empatiskt samhälle.