Läs senaste numret av vårt nätverksmagasin

"Livskunskap och värdegrund"!

 

Senaste numret 1/2018) av nätverksmagasinet Livskunskap och värdegrund innehåller handlar bland annat om skolans ledarskap, John Steinbergs syn på värderingsövningar och beteendeförändring samt en studie som visar att skolböckerna förmedlar en syn på hälsa som en fråga om moral.

Om du är medlem i föreningen Forum Livskunskap får du fyra nummer av nätverksmagasinet direkt till din mailbox (sätt in 200kr på föreningens bankgiro 509-8298. Ange namn, e-post och tfn eller maila uppgifterna separat). 

 

Länk till Livskunskap och värdegrund nr 1, 2018:

  http://forumlivskunskap.se/pdf/Nätverksmagasin nr 1-2018.pdf

Tidigare nummer av nätverksmagasinet "Livskunskap och värdegrund":

http://forumlivskunskap.se/pdf/Livskunskap och värdegrund nr 4-2017.pdf  

 http://forumlivskunskap.se/pdf/Nätverksmagasin nr 3-2017.pdf 

 http://forumlivskunskap.se/pdf/Livskunskap och värdegrund nr 2 juni 2017.pdf

 http://forumlivskunskap.se/pdf/Livskunskap och Värdegrund nr 1 mars 2017.pdf

 http://forumlivskunskap.se/pdf/Nätverksmagasin 3 december 2016_2.pdf

 http://forumlivskunskap.se/pdf/Nätverksmagasin nr 2 sept 2016_6.pdf

 http://forumlivskunskap.se/pdf/Nätverksmagasin juni 2016_6.pdf

 

  


 

Varför livskunskap?

På mindre än ett sekel har människors levnadsförhållanden ändrats radikalt. Vårt ökade välstånd, globaliseringen, den fria tillgången till kunskap och kontakter världen över via Internet har skapat oanade möjligheter för många fler att själva välja livsstil, utbildning, yrke, bostadsort och framtid. Via medierna får vi också in våld, terrorism och krig i våra vardagsrum. Allt detta bidrar till en alltmer komplex bild av den värld vi lever i.

För att må bra behöver vi kunskaper och kompetenser för att förstå och hantera det som sker omkring oss. De ämneskunskaper skolan ger är en viktig förutsättning för att att förstå och hantera det som händer i livet men det räcker inte. Vi behöver också en mer övergripande kompetens för att hantera våra liv – en livskompetens.

Föreningen Forum Livskunskap vill vara en pådrivande kraft för att såväl unga som äldre ska få en gedigen livskompetens som en grund för ett bra liv och ett fredligare och mer empatiskt samhälle.